PostHeaderIcon UruchomienieStart to play

Gra nie jest jeszcze ukończona i długo nie będzie (chyba, że uda się otrzymać wsparcie użytkowników-programistów ;)).

Uruchamianie pod Linuksem

Po zainstalowaniu gry jest ona dostępna w menu Gry->Cruel Hessian. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić ją w linii komend wydając polecenie

cruelhessian

Dzięki temu będziemy mieli dostęp do informacji na temat aktualnie wykonywanej operacji (przydatne podczas szukania przyczyn wysypki gry). Grę można również uruchomić z dodanym parametrem -start:

cruelhessian -start

Wtedy gra uruchomi się bez trybu GUI z pierwszą znalezioną mapą.

Uruchamianie pod Windowsem

Jest równie proste – wystarczy kliknąć na plik CruelHessian.exe

Klawisze

A – lewo
D – prawo
S – skradanie
W – skok
R – przeładuj broń
/ – linia komend
T – chat
SPACE – rzuć granat
LMB (lewy przycisk myszy) – strzelanie
RMB (prawy przycisk myszy) – latanie
F1 – statystyki graczy
F3 – liczba klatek na sekundę
F4 – screenshot (zapisywany pod Linuksem do ~/.config/cruelhessian/Screens/, pod Windowsem do katalogu Screens)
F5 – odtwarzanie/zatrzymywanie muzyki
F6 – poprzednia ścieżka muzyki
F7 – następna ścieżka muzyki

As you noticed, the game is not finished yet and won’t be for a long time (unless I’ll get support from user-programmers ;)).

Playing on Linux

After installing, the game is available in the Games -> Cruel Hessian menu. If you want, you can start the game in command line:

cruelhessian

This will provide the access to information about the current operation (useful when searching for causes of a crush). The game can also be run with the addition -start parameter:

cruelhessian -start

Then the game starts without GUI mode with the first map found.

Playing on Windows

Just click on CruelHessian.exe file.

Controls

A – move left
D – move right
S – crouching
W – jumping
R – reload gun
/ – enter command
T – chat
SPACE – throw grenade
LMB – shooting
RMB – flying
F1 – players list with scores
F3 – statistics (FPS)
F4 – take screenshot (save to ~/.config/cruelhessian/Screens/ dir on UNIX)
F5 – stops/plays music
F6 – previous music track
F7 – next music track

Leave a Reply